Ako pristupovať k marketingovému prekladu

2 years ago   •   2 min read

By Vladimír Záhradník

Napísal Ján Haláček.

Za posledné desaťročie získal preklad ako profesia na dôležitosti vďaka nárastu globalizácie. Marketingoví prekladatelia hrali kľúčovú rolu v novodobých komunikačných procesoch, pretože pomáhali upevňovať väzby medzi rôznymi kultúrami a publikami. V skutočnosti sa však iba málo ľudí zamýšľa nad útrapami prekladateľov, a o nuansách a rutine marketingového prekladu vedia ešte menej.

Dokonca aj tí, ktorí z času na čas potrebujú riešiť alebo hľadať služby marketingového prekladu, vedia málo o tom, čo takýto typ prekladu obnáša. No tak ako pri každej prekladateľskej doméne, aj marketingoví prekladatelia majú toho veľa čo ponúknuť a podeliť sa so svetom. V tomto článku si bližšie posvietime na to ako pristupovať k marketingovému prekladu.

1. Marketingový preklad sa líši od štandardného prekladu ako aj iných druhov prekladov (technického, právneho, medicínskeho, ...)

Marketingový obsah je špecificky zostavený tak, aby zapadal do značky a pamätá na to, ako bude pôsobiť na zamýšľané cieľové publikum.

V prvom rade treba povedať, že pochopenie úmyslu marketingového textu (marketing copy) je prvoradé. Je ním uvedenie vašej značky a jej charakteru, popísanie jej benefitov, odkomunikovanie jej USP alebo definovanie dôvodu viery vášho publika vo vás? Nech už je tým cieľom čokoľvek, je dôležité pochopiť zámer takéhoto textu. Iba vtedy je možné aplikovať vhodný proces na dosiahnutie požadovaného výsledku.

Na to, aby sme preložili marketingový text, sú potrebné ďalšie kroky. Tak zaistíme, že hlavná myšlienka je kreatívne prispôsobená a efektívne odkomunikovaná.

Jediným spôsobom ako doručiť prvotriedne výsledky je mať hlboké a ucelené poznanie cieľového publika.

Silné pisateľské schopnosti sú taktiež extrémne dôležité, rovnako ako istá kreatívna voľnosť. To, že dáme pisateľom kreatívnu slobodu, je kľúčové na úspešné prispôsobenie marketingového textu. Zatiaľ čo od kvalitných technických prekladateľov sa očakáva extrémna presnosť a čo najvyššia vernosť k pôvodnému textu, marketingoví prekladatelia by sa mali zamerať na význam, hodnoty značky a tón hlasu, nie na skutočné slová.

2. Potrebuje sa prispôsobiť kultúrnemu kontextu cieľového trhu

Každé odvetvie prekladateľstva má svoje úskalia, no prispôsobenie marketingového textu viacerým miestnym kultúram je obzvlášť náročné. Je vhodné, pokiaľ marketingový prekladateľ žije v danej cieľovej krajine, pretože dokonale rozumie miestnej kultúre. Kultúrne rozdiely tu hrajú svoju rolu. Marketingový preklad by mal byť pre miestnych lákavý. Z tohto dôvodu musí brať prekladateľ do úvahy kultúrne dopady marketingového obsahu.

3. Idiomy sú závislé na kultúre

V reklame a marketingovom texte sa často využívajú metafory a idiomy. Profesionálny marketingový prekladateľ zoberie pri preklade marketingového obsahu tieto kultúrne preferencie do úvahy. Týmto sa odkloní od doslovného prekladu a namiesto toho zamení odkazy tak, aby sedeli cieľovému publiku. Prekladateľ aj takto vytvorí presvedčivý a pútavý text v inom jazyku. Hoci nemusí kompletne odzrkadľovať originál, hlavná myšlienka textu bude úplne rovnaká.

4. Slogany sú zradné

Copywriter potrebuje náležite vyhodnotiť všetky slogany a ustálené slovné spojenia. Slúžia na to, aby zosobnili podstatu produktu, ktorá odôvodňuje ich opakovanie, aby si ich verejnosť zapamätala. A čo je najdôležitejšie, marketingový prekladateľ by mal byť zároveň copywriter, pretože jednou z požiadaviek marketingového prekladu je poznanie toho, ako majú byť produkty promované.

Spread the word

Keep reading