Sila mentoringu

Prečo by ste si mali nájsť mentora?

3 years ago   •   10 min read

By Vladimír Záhradník
Zdroj: Mohamed Hassan, Pixabay

Slovo mentor pochádza zo starovekého Grécka, Homérovej mytologickej Odysey. Mentor bol priateľ ithackého kráľa Odysea a keďže ho považoval Odyseus za múdreho a rozvážneho, poveril ho výchovou jeho syna Télemacha, keď odchádzal do trójskej vojny. Télemachus bral Mentora ako svojho otca a Mentor mal naňho obrovský vplyv. A to až natoľko, že jeho podobu preberala bohyňa Aténa, keď chcela Télemachovi niečo dôležité povedať. Dnes sa nad slovom mentor už nikto nezamýšľa a podľa mňa je to chyba. Odhaľuje nám veľa o tom, čo je to mentoring a ako by mal vzťah medzi mentorom a jeho chránencom vyzerať.

Mentoring je proces neformálneho prenosu znalostí. Toho, kto odovzdáva vedomosti, nazývame mentorom a toho, kto ich prijíma, nazývame zvyčajne chránencom (z francúzskeho protégé, ale zachytil som už aj výraz mentee). Mentor sa so svojím zverencom stretáva väčšinou osobne a v priateľskej atmosfére odovzdáva svoje cenné rady. Častokrát sa medzi mentorom a jeho chránencom vytvorí priateľský vzťah a súčasťou mentoringu je mnohokrát aj psychická podpora, ktorá chránencovi pomáha prekonávať jeho prekážky.

Približne pred dvoma týždňami som na stretnutí nášho rečníckeho klubu Toastmasters Košice nadviazal na jednu z najslávnejších kníh od Roberta Kiyosakiho s názvom Bohatý otec, chudobný otec. Robert mal dvoch otcov: prvým bol jeho biologický otec — chudobný otec — a tým druhým bol otec jeho najlepšieho kamaráta Mikea — bohatý otec. Obaja otcovia učili Roberta, ako dosiahnuť úspech, ale úplne odlišnými prístupmi.

Jeho chudobný otec veril, že kľúčom k úspechu je vzdelanie. Veril, že ak sa bude dobre učiť, získa slušnú prácu v dobrej firme. Bol veľmi vzdelaný, vyštudoval jednu z najprestížnejších amerických univerzít, no aj napriek tomu mal finančné problémy. Veril v tradičné princípy, že musí ťažko pracovať, šetriť peniaze a nekupovať to, čo si nemôže dovoliť. Osobne by som ho označil za dobrého zamestnanca. Takého, ktorý u vás bude roky verne pracovať. Bojí sa rizika a má rád stabilitu.

Naproti tomu, bohatý otec mal ukončenú iba základnú školu. Bol však presným opakom chudobného otca. Bol vizionár a rizika sa nebál. To on naučil Roberta nehovoriť vetu „Nemôžem si to dovoliť,“ ale namiesto toho sa pýtať „Ako si to môžem dovoliť?“ Kiyosaki to vysvetľuje na príhode, keď on a jeho kamarát Mike pracovali pre bohatého otca. Ten im zámerne platil nízku mzdu, aby v nich podnietil hnev a aby si uvedomili, že ak sa raz chcú dostať dopredu, musia pracovať pre seba a nie pre druhých. Zároveň obaja dostali cennú lekciu, aby nepremýšľali tak, že majú málo peňazí. Namiesto toho majú premýšľať, čo treba spraviť, aby tieto peniaze roztočili. Takýchto lekcií dostal Robert mnoho a prirodzene sa uchýlil k radám bohatého otca.

Kiyosaki sa snaží v knihe zdôrazniť, aká dôležitá je finančná gramotnosť. Ja však chcem, aby ste si z tohto príbehu odniesli niečo iné — aký veľký dopad na vás môže mať dobrý mentor. Zabudnite na chvíľu na to, že Robert dostával od bohatého otca finančné rady. Rovnako mohol dostávať rady ohľadom osobnostného rastu. Mať dobrého mentora nie je samozrejmosť. Avšak ak hľadáte múdro a trpezlivo, mentor môže obrátiť váš život o 180 stupňov. Mentor za vami málokedy príde sám. Naopak, to vy musíte vyvinúť úsilie nájsť ho a osloviť ho.

Ako by mal vyzerať mentoring?

Nad touto otázkou som sa za posledný rok zamýšľal veľmi často. V našom klube mám ako vedúci na starosti vzdelávanie. A súčasťou vzdelávania je aj mentorský program. Ten nám, žiaľ, dodnes nefunguje tak, ako by som si to predstavoval. Avšak pomaličky sa ho snažím budovať.

Zdroj: Gerd Altmann, Pixabay

Nadviažem na definíciu mentorstva z úvodu. Ak by som mal definovať ideálneho mentora, bol by to niekto, kto je v nejakej oblasti — napríklad verejného rečnenia — veľmi skúsený a kto by rád vedomosti odovzdal ďalej. Naopak, chránenec by mal byť ten, ktorý je dychtivý po vedomostiach, ktoré častokrát nenájde v knihách. Keď sa dajú dvaja takíto ľudia dokopy, môže vzniknúť neuveriteľná symbióza.

Aby to mohlo fungovať, je potrebné splniť niekoľko podmienok:

  • Úplný základ: mentor musí mať záujem niekoho mentorovať a chránenec musí mať záujem byť mentorovaný. Bez vnútornej motivácie to skrátka nejde
  • Ak je chránenec skutočne motivovaný, nájde si svojho mentora sám. Uvedomuje si totiž cenu informácií a aktívne sa snaží ich získať
  • Mentor musí mať len obmedzený počet chránencov (jedného, najviac dvoch), aby sa každému mohol dostatočne venovať
  • Mentor sa so svojím chránencom pravidelne stretáva aspoň raz týždenne a diskutujú spolu o problémoch chránenca. Mentor zároveň pôsobí ako psychická podpora
  • Chránenec si musí uvedomovať hodnotu mentora a sám od seba túži po jeho vedomostiach
  • Vždy chránenec oslovuje mentora, nikdy nie naopak. Chránenec je ten, ktorý sa má pýtať a z neho musí vychádzať aktivita. Pokiaľ však chránenec prestane byť zrazu aktívny, mentor by sa mal zaujímať prečo a pokojne sa ho na to môže opýtať
  • Vzťah medzi mentorom a chránencom je dlhodobý, minimálne rok. Až vtedy sa začnú naplno ukazovať pozitíva mentoringu
  • Chránenec by si mal stanoviť konkrétne, merateľné ciele, na ktoré sa chce zamerať. Napríklad taký, že za pol roka chce dať päť pripravených prejavov. Tieto ciele sa jednoducho sledujú a pokrok je preto jasne viditeľný
  • Aj mentor by si mal stanoviť ciele. A síce, čo sa chce ako mentor naučiť. Budete prekvapení, ale aj ten, ktorý učí a odovzdáva vedomosti, sa sám učí. Sám som mentor a vidím to na sebe
  • Chránenec môže mať aj viac ako jedného mentora, každého v inej oblasti — financie, osobnostný rast, softvérový vývoj, a tak ďalej

A aká je realita?

Pozrime sa teraz, ako vyzerá mentoring v praxi v našom klube. Keďže ho pomáham tvoriť, vidím všetky chyby z prvej línie. Keď do nášho klubu príde nový člen, dáme mu šesť týždňov, aby sa porozhliadal a našiel si mentora. Kým ho nemá, mentorujem ho dočasne ja. Žiaľ, v skutočnosti si všímam, že členovia dlhodobo neprejavujú o mentoring záujem. Dokonca aj keď ich sám oslovím a ponúknem pomoc, málokedy ju využijú.

Zdroj: Harish Sharma, Pixabay

Druhý problém je s tým, že nemá kto mentorovať. Náš klub má mladú členskú základňu a nemáme ešte dostatok skúsených členov. V praxi častokrát oslovujem ohľadom mentoringu aj ľudí, ktorí by za ideálnych okolností ešte sami potrebovali získavať skúsenosti. A z toho mála ľudí, ktorí už mentorovať môžu, nie všetci sú ochotní sa tomu venovať. Ako som už spomínal, nemá cenu nikoho nútiť. Aby mentoring fungoval, musia to mentor aj jeho chránenec chcieť.

Keďže je v našom klube mentorov menej, na každého pripadá viac chránencov. A keď sa začne naša členská základňa zvyšovať, je možné, že budú pripadať na jedného mentora aj traja-štyria chránenci. V tejto chvíli neviem, ako to budeme riešiť. Kvalitu však chcem zachovať čo najvyššiu za každú cenu.

Keď si to zhrnieme, chránenci o mentorov nemajú záujem a neuvedomujú si, akú hodnotu môžu získať. Zároveň si všímam, že väčšina našich členov si nedáva konkrétne a merateľné ciele. V praxi tak ani ja sám neviem, ako im pomôcť, aby sa zlepšovali. Osobne si myslím, že aby sa toto vnímanie začalo meniť, je dôležité ísť príkladom. V prvom rade musia členovia vidieť osobnosti hodné nasledovania a v druhom rade im musíme nenápadne pripomínať, aké výhody má mentoring a to najlepšie na príkladoch z osobnej skúsenosti.

Dva prístupy k mentoringu

Ukážme si pozitívny vplyv mentora na chránenca na dvoch konkrétnych členoch z klubu. Volajme ich Róbert a Igor.

Róbert je v klube aktívny od januára 2018. O mentora aktívne nejaví záujem, ale napriek tomu sme mu jedného priradili. Raz mi totiž jeho mentorka povedala: „Aha, už som aj zabudla, že mentorujem aj Róberta. Vôbec za mnou nechodí.“ Mentorka mala už štyroch chránencov a pri takom počte ľudí už nečakám, že príde aktivita z jej strany. Okrem nezáujmu o mentora nemá Róbert stanovené žiadne konkrétne ciele v klube a jeho pokrok stagnuje. Naše stretnutia navštevuje nepravidelne, v poslednom čase už zriedkavo. Keďže mám na starosti vzdelávanie, prirodzene sa zaujímam, čo za tým je. Vtedy mi povedal: „Vlado, vieš... Na stretnutia nemôžem chodiť pravidelne, pretože sa mi to kryje s futbalom. Vždy sa musím rozhodnúť kam pôjdem.“ Aktuálne sa jeho dôvod zmenil, má toho veľa v práci. Každopádne si myslím, že nevyužíva ponúkanú príležitosť dostatočne. Ak som v rečníckom klube, prirodzene by som mal pracovať na svojich rečníckych schopnostiach. Róbert za dva a pol roka v klube predniesol osem pripravených prejavov a jeho rečnícke schopnosti z môjho pohľadu stagnujú.

Igor prišiel do klubu vo februári 2020. Od prvej chvíle dostal mentora a vidíme na ňom, že to s rečnením myslí vážne. Pre jeho mentora bolo mentorovanie chránenca rovnako nové ako pre Igora to, že má mentora. Obaja sa tejto príležitosti zhostili vynikajúco a pristupovali k mentorovaniu zodpovedne. Pravidelne si spolu prechádzajú Igorove prejavy, ich pozitíva a nedostatky. Na Igorovi sa mi páči, že nemá problém sa pýtať aj ďalších. Už sa stalo, že som mu nejaké veci vysvetlil aj ja, prípadne iní skúsenejší členovia. Igor od februára spravil už tri prejavy, dva ďalšie má naplánované a verím, že by postupoval ešte rýchlejšie, keby mal tú možnosť. Igor však nestráca čas a aktívne si vyberá aj iné roly na stretnutí. Uvedomuje si totiž, že každá minúta na javisku ho posúva bližšie k cieľu byť dobrým rečníkom.

Porovnajme si Róberta a Igora v číslach. Igor za päť mesiacov spravil tri prejavy a dva ďalšie má plánované. Róbert začal podobným tempom, prvých päť prejavov spravil asi za päť mesiacov. Avšak potom prišiel zlom — svoj nasledujúci prejav dal po dvoch mesiacoch a ten po ňom až o ďalšie štyri mesiace. Od októbra 2019 sme ho už rečniť nepočuli. Keby svojho mentora aktívne využíval, som si istý, že by pracovali na konzistentnosti a dnes mohol patriť Róbert pri troche snahy medzi najlepších rečníkov v klube. Dokonca si myslím, že z neho mohol byť už aj mentor.

Môj mentor

Mentora, ak ho tak môžem nazvať, som mal vo svojom živote len raz. Bolo to v čase, keď som pracoval v Bratislave. Firma mi priradila skúseného testera zo Silicon Valley, ktorý ma mal naučiť ako efektívne testovať softvérový produkt, na ktorom sme pracovali. Keďže som zvedavý typ, využil som túto šancu naplno. Niekoľkokrát denne som si pripravil zoznam otázok a spolu sme ich prechádzali. Občas som prišiel k nemu len tak a pozoroval ho pri práci. A veľa sme sa bavili o tom, ako funguje život vo Valley. Mnohé veci, ktoré som sa vtedy naučil, využívam doteraz.

V tomto prípade mi mentora pridelili, nevybral som si ho sám. No napriek tomu som si ho vážil. Moja zvedavosť a jeho vedomosti dokopy fungovali priam dokonale. A toto je niečo, čo by som chcel, aby raz fungovalo aj v našom klube. Tú zvedavosť a dychtivosť po vedomostiach zatiaľ vo väčšine ľudí nevidím.

Ako si nájsť mentora?

Verím, že som vás presvedčil o tom, že mentor vám môže výrazne pomôcť a posunúť vás vpred. Pokiaľ však nie ste v prostredí, ako je náš klub, mentor vám sám do cesty nespadne. Alebo áno?

Častokrát si mentora nájdete spomedzi ľudí vo svojom okolí. Ak sa pohybujete medzi ľuďmi, určite si všimnete niekoho, na kom obdivujete nejakú jeho zručnosť. V takom prípade vám odporúčam ísť jednoducho za ním a osloviť ho. V najhoršom vám povie nie. Nemáte čo stratiť, ale môžete veľa získať, ak na vašu ponuku prikývne.

Ak ste najbystrejší v miestnosti, ste v zlej miestnosti.

Tento výrok s obľubou používam. Či už sa nám to páči alebo nie, okolo nás je mnoho ľudí, ktorí nemieria vysoko. Naopak, priemernosť im vyhovuje. Hovorí sa, že päť najbližších ľudí vo vašom okolí určuje, kým ste. Ak sa obklopíte úspešnými, potiahnu vás vyššie. Ak sa obklopíte priemernými, budete po večeroch chodiť po baroch a tí vás budú ťahať do priemeru. Ja sa snažím svoje vedomosti odovzdávať a aj nové hltať, preto sa pohybujem v rôznych skupinách ľudí. Mierim však vysoko a hľadám ľudí, ktorí mi v tom môžu pomôcť. Popravde, zatiaľ som vo svojom okolí nikoho, kto by ma mohol mentorovať, nenašiel. Zvolil som si však inú stratégiu.

Ak si neviete nájsť mentora, obklopte sa ľuďmi s podobnými záujmami.

Základom je stretávať sa s ľuďmi, ktorí majú podobné zanietenie ako vy. Chodím na rôzne IT meetupy, marketingové školenia a rôzne akcie, ale mám aj špecifické záľuby, ktoré v mojom okolí nikto nerobí. A síce bloggujem a začínam s YouTubom. Osobne poznám dvoch bloggerov, jeden z nich už má aj slušnú čítanosť, ale nikto z nich nerobí profesionálne YouTube videá. Keď však takýchto ľudí nemám v okolí, využívam Internet.

Za posledný rok som s úspechom objavil čaro uzavretých skupín na Facebooku. Mnohé z nich sú veľmi špecializované, napríklad zamerané na začínajúcich YouTuberov, a je ťažké sa stať členom. V jednom prípade bol vstup podmienený kúpou online videokurzu, ktorý nebol lacný. Investoval som však doňho, pretože som vedel, že tak ako ja, to isté spravili aj ostatní členovia skupiny a to mi hovorí náramne veľa o ich vnútornej motivácii. Som už v niekoľkých takýchto komunitách. A okrem nich som ešte v mnohých ďalších, napríklad zameraných na Linux.

Kde hľadať komunity ľudí?

Viaceré z týchto možností už využívam, avšak na mnohých týchto platformách som ešte úplný nováčik. V najbližšej dobe by som chcel začať aktívnejšie používať Reddit. Taktiež skupiny na Telegrame vyzerajú veľmi sľubne.

Ja ako mentor

Síce mentora ešte nemám, ale iným ľuďom som prišiel natoľko zaujímavý, že ma oslovili, aby som ich mentoroval. Kedysi by som neváhal ani sekundu, ale v poslednej dobe si začínam uvedomovať svoju hodnotu a svojím časom nechcem plytvať.

Očakávam od zverenca hlad po vedomostiach.

V praxi si ten hlad predstavte tak, že sa veľa pýta, navštevuje pravidelne webináre, meetupy, diskutuje, veľa číta a študuje. Skrátka, ak mám do niekoho investovať svoj čas, očakávam, že ho zúžitkuje. Preto, keď za mnou príde niekto taký, čas si vždy nájdem. A naopak, už nemám záujem v klube robiť mentora komukoľvek. Uvedomujem si totiž, akú hodnotu členovi prinášam a pokiaľ si to člen neuvedomuje, nemám oňho záujem. Vyhľadávam aktívnych ľudí, pretože sám som taký. Môj čas nie je nekonečný a radšej ako mentorovať niekoho, kto o to nestojí, budem venovať svoj čas vývoju v nejakom open-source projekte alebo samoštúdiu.

Život máte vo svojich rukách

Zdroj: aalmeidah, Pixabay

Môže to znieť ako klišé, ale je to tak. Osobne si myslím, že mentor vám vie zmeniť život a raz túto láskavosť možno oplatíte niekomu inému — ako niečí mentor. Pokiaľ ste o mentorovi doteraz neuvažovali, dúfam, že vám tento príspevok dal chrobáka do hlavy. Nech už si zvolíte akúkoľvek cestu, neprestávajte byť zvedaví a pýtajte sa. Ako som totiž nedávno spomenul: keby sme neboli zvedaví, doteraz by sme neboli na Mesiaci.

Spread the word

Keep reading